Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Kvalita a certifikace

Kvalita je téma, kterému věnujeme zvýšenou pozornost na všech úrovních společnosti. Každý pracovník garantuje bezvadnost výrobku dodržováním pracovních postupů, kontrolních metod a standardů běžných v automobilovém průmyslu. Již řadu let jsme certifikováni dle norem ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949.

Zavazujeme se omezovat vliv našich činností na životní prostředí. Veškeré naše interní směrnice a postupy jsou nastaveny tak, abychom negativní dopady na naše okolí omezili na minimum. Výsledkem tohoto snažení je úspěšná certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001.

Pracovní podmínky našich zaměstnanců jsou pro nás jedním z nejdůležitějších témat. Dbáme na to, aby se u nás lidé cítili dobře a bezpečně. Potvrzením tohoto je certifikace naší společnosti dle normy ČSN ISO 45001.

certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 Bureau Veritas

Certifikace kvality dle normy IATF 16949:2016 je potvrzením o zavedení podnikových standardů ISO 9001 a doplňujících požadavků na systém managementu kvality v automobilovém průmyslu.

logo IATF