Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Ježíškova vnoučata

O Vánocích jsme se znovu zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a vybrali peníze na terapeutickou panenku. Naše společnost také finančně pomohla domovu pro seniory.

Děkujeme všem zapojeným za jejich příspěvky, díky nimž jsme paní Marii pořídili terapeutickou panenku, která je jí výborným pomocníkem při terapii demence. Přála si panenku „kluka“, protože sama má syna. Člověk trpící demencí totiž neztrácí přirozený pečovatelský instinkt, a tak i panenka může převzít roli milovaného člověka.

Protože peníze na panenku se vybraly od samotných pracovníků, společnost Hoeko přispěla stejnou částkou domovu blahoslavené Bronislavy v Humpolci, kde takovou pomoc velice uvítali.

Děkujeme, že jste se společně s námi zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a věříme, že příští rok tuto akci opět zopakujeme!

Další novinky

Ježíškova vnoučata a spolupráce s MEDOU

I tento rok se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata. Zároveň nově navazujeme spolupráci s místní neziskovou organizací MEDOU.

Auto budoucnosti

V rámci spolupráce se základní a mateřskou školou Jiřice nám děti namalovaly obrázky na téma „auto budoucnosti“.

Děkujeme, že pomáháte!

Všem zaměstnancům, kteří se zapojili osobně nebo finančním příspěvkem do akce Orlík 24H, děkujeme nejen jménem naší společnosti, ale i jménem celé rodiny malého Viktora.