Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Úspěšný audit bezpečnosti práce a životního prostředí

Dne 21. a 22. 12. 2021 v naší společnosti proběhl audit bezpečnosti práce a životního prostředí, který jsme úspěšně zvládli! 20. 1. 2022 jsme od certifikační společnosti obdrželi certifikáty ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 14001.

Kvalita je téma, kterému věnujeme zvýšenou pozornost na všech úrovních společnosti. Více informací se dozvíte na stránce kvalita a certifikace.

Další novinky

Ježíškova vnoučata a spolupráce s MEDOU

I tento rok se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata. Zároveň nově navazujeme spolupráci s místní neziskovou organizací MEDOU.

Auto budoucnosti

V rámci spolupráce se základní a mateřskou školou Jiřice nám děti namalovaly obrázky na téma „auto budoucnosti“.

Děkujeme, že pomáháte!

Všem zaměstnancům, kteří se zapojili osobně nebo finančním příspěvkem do akce Orlík 24H, děkujeme nejen jménem naší společnosti, ale i jménem celé rodiny malého Viktora.